בהזמנה אישית

כל צמח או חומר טבעי שהו בכל צורת הגשה יבש / טינקטורה/ טחון/ אבקה מרוכזת/ מקופסל 

ורק מצחים או חומרים המאושרים בחוק משרד הבריאות הישראלי 

הקולקציה ריקה

לצפייה בכל המוצרים